Ошибка TypeError: ‘float’ object is not callable, Python

import math
m =int(input())
n =int(input())
p =int(input())
q =int(input())
a = 0
b = 0
c= 0
arr = []
delit = 0

if m%n == 0 and p%q == 0:
  print("1",int(-(m/n + p/q)),int((m/n)(p/q)))
elif n == q:
  print(n, -(m+p), mp)
else:
  if n%m == 0:
    n = int(n/m)
    m = int(m/m)
  if q%p == 0:
    q = int(q/p)
    p = int(p/p)
  for i in range(min(n,q), nq):
    if i % n ==0 and i % q ==0 :
      delit = i
      q = i/q
      n = i/n
      break
    delit = nq
  a = delit
  b = -(mq + np)
  if n == 1:
    c= mnp
  elif q == 1:
    c= mpq
  else:
    c= mnp*q
  print(a,b,c)

print(“1”,int(-(m/n + p/q)),int((m/n)(p/q))) вот где ошибка

Так а ошибка-то какая? Скопируйте текст ошибки.

raceback (most recent call last):
File “main.py”, line 13, in
print(“1”,int(-(m/n + p/q)),int((m/n)(p/q)))
TypeError: ‘float’ object is not callable

Тут видимо пропущена какая-то арифметическая операция.

Спасибо)